Vooralsnog tot 1 september geen concerten in Amsterdam

Op 21 april kondigde het kabinet versoepelingen van de coronamaatregelen aan vanaf 21 mei, maar ook dat tot 1 september de maatregelen voor vergunningplichtige wel van kracht blijven. Dit besluit riep wel de vraag op of concerten en poppodia wel weer op mochten starten, immers hebben deze zalen niet voor elk evenement een vergunning nodig. Dit is namelijk afgeregeld in de exploitatievergunning. Het antwoord van het kabinet was dat of clubshows en concerten vanaf 21 mei wel door mochten gaan, aan de verschillende veiligheidsregio’s werd overgelaten.

Vandaag maakte de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaande uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Diemer en Ouder-Amstel, als eerste bekend dat concerten en clubshows net als de vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn.

Ergens was te verwachten dat dit besluit genomen zou worden. Het zou vreemd zijn als je een klein festival met 10.000 bezoekers verbiedt, maar b.v.  Ziggo Dome wel een concert mag organiseren, terwijl die venue een maximum capaciteit heeft van 17.000 bezoekers.

Wel werd een kanttekening geplaatst door burgemeester Halsema van Amsterdam, tevens voorzitter van de veiligheidsregio: ‘De maatregelen worden periodiek door het Rijk geëvalueerd op basis van de actuele situatie. Daarnaast heeft het Rijk alle sectoren opgeroepen om plannen voor heropening te maken waarbij invulling wordt gegeven aan de vereisten die horen bij de 1.5 meter samenleving. Dit geldt ook voor de evenementen sector. Advies aan de sector is dan ook om in overleg met het rijk te treden over heropening, onder voorwaarden, waar mogelijk voor 1 september.’ (bron AT5)

Hoe de 1,5 meter samenleving in een club of poppodium eruit kan komen te zien, werd door Bitterzoet in Amsterdam getoond in een video (zie hieronder) en lijkt niet erg praktisch.
Clubs in Amsterdam hebben wel een alternatief bedacht door leeftijdgrenzen te stellen aan de bezoekers en bij hen ook bij binnenkomst de temperatuur op te meten. Hierbij zouden alleen twintigers en dertigers toegang hebben, omdat de besmettingskans bij deze leeftijdcategorie volgens de clubs kleiner zou zijn.

Wij verwachten dat de overige 24  veiligheidsregio’s in Nederland het besluit van Amsterdam-Amstelland zullen volgen, wat betekent dat er tot 1 september ook geen concerten in Nederland zullen plaatsvinden. Goed dat er nu enige duidelijkheid is, maar het blijft een hard gelag voor de gehele sector en iedereen die hier een bijdrage aan levert. 

 

© Irwan Notosoetarso


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *